Amsterdam moet de fietsstad van de wereld blijven

Een iets ingekorte versie van dit artikel verscheen op donderdag 9 november in Het Parool: klik hier

Vorige week werd de nieuwe fietsburgemeester gekozen. En diezelfde dag kopte Het Parool: “Deel fietsers haakt af wegens propvolle fietspaden”. De uitdaging is duidelijk: hoe houden we Amsterdammers op de fiets in een drukker wordende stad en blijft Amsterdam dé fietsstad van de wereld.

B3Ra6YHIcAA0bSP

Amsterdam is nu natuurlijk fietsstad nummer één, ook al zegt fietspromotor Copenhagenize iets anders in zijn jaarlijkse ranglijst. De cijfers liegen er niet om: gemiddeld maken de Amsterdammers per dag 665.000 fietsritten. Dat aantal groeit nog steeds. Voor Amsterdammers is de fiets met 36% het meest gebruikte vervoermiddel. Nergens anders ter wereld wordt zoveel gefietst; ook niet in Kopenhagen.

En het is ook heel logisch dat er zoveel wordt gefietst, want fietsen is gezond, goedkoop, schoon en neemt relatief weinig ruimte in beslag. Lokale overheden zetten wereldwijd dan ook graag in op de fiets om hun leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren en kijken jaloers naar Amsterdam.

Maar in Amsterdam wordt veel geklaagd: dat fietsers voetgangers in de weg zitten, dat ze juist veel ruimte innemen en zich asociaal gedragen. Op hun beurt voelen fietsers zich in de verdrukking zitten tussen de auto’s op de rijbaan of tussen de scooters op het fietspad. De fiets-infrastructuur ls dan ook dringend aan een upgrade toe. En uiteindelijk helpt dat ook de voetgangers.

Ten eerste moeten die snorscooters nu eindelijk zo snel mogelijk van de fietspaden worden geweerd. Het aantal van die zware, gemotoriseerde voertuigen is de laatste jaren explosief gegroeid, en daar komen nu de Biro’s en Canta’s nog bij. Zo vindt er sluipenderwijs een grote verplaatsing van gemotoriseerd verkeer van de rijbaan naar de fietspaden plaats en dit is een grote bedreiging voor Amsterdam fietsstad. Veel fietsers, vooral kinderen en ouderen, haken af omdat ze zich onveilig voelen.

Ten tweede moet fors geïnvesteerd worden in fietsparkeerruimte, met name bij stations, zodat het aandeel van de combinatie openbaar vervoer en fiets veel groter gaat worden in het woon-werkverkeer. Bij het centraal station wordt door de gemeente en de vervoerregio nu al fors geïnvesteerd. Maar ronduit teleurstellend is de 100 miljoen euro van het nieuwe kabinet hiervoor. Als je dat afzet tegen de miljarden die datzelfde kabinet weer reserveert om snelwegen te verbreden naar toch al volgepakte steden, dan zie je dat de nationale overheid het juiste bereikbaarheidsspoor nog niet gevonden heeft.

Ten derde – en dat is gezien de eerder genoemde drukte misschien wel het belangrijkst – moet de fiets veel meer bewegingsruimte krijgen in de stad. De fietspaden zijn domweg vaak te smal. Het zogenaamde ‘plusnet fiets’ is bij lange na niet op orde. Uit het nieuwe meerjarenplan fiets van het college dat deze week in de gemeenteraad voorligt blijkt dat er maar liefst 500 miljoen euro nodig zou zijn om de fietspaden op het plusnet fiets op voldoende breedte te krijgen. Sterker nog, om alle knelpunten voor fietsers op te lossen, zou er maar liefst 1,8 miljard nodig zijn. Dat geld wordt er echter bij lange na niet voor uitgetrokken.

Ook ruimtelijk vereist het keuzes. En dat kan alleen maar ten koste gaan van de echte grote ruimtevreter in de stad: de auto. Zo’n 70% van de openbare ruimte is exclusief voor autoverkeer gereserveerd. Maar als je de keuze maakt om die ruimte te beperken en meer ruimte voor de fiets te maken, krijg je er veel voor terug: een gezonde, prettige, vrije en bereikbare stad.

Zo niet, dan blijven fietsers in de verdrukking en zitten ze ook de voetganger in de weg op de schamele ruimte die hen beiden is toebedeeld. Terwijl voetgangers en fietsers eigenlijk bondgenoten zijn in de strijd voor een prettige en toegankelijke openbare ruimte. Voor GroenLinks dé reden om de fiets de komende jaren de grootste prioriteit te geven in het verkeersbeleid.

 

Op naar 21 maart 2018

Zeeger-panorama_0

Gisteren was de speciale ledenvergadering van GroenLinks Amsterdam voor de komende verkiezingen. We stelden een prachtig en ambitieus programma vast en een schitterende lijst met superkandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De leden kozen mij op plek 7 en daar ben ik heel erg gelukkig mee. Want dat betekent dat de kans groot is dat ik me ook vanaf 2018 in kan blijven zetten voor een radicaal groener, rechtvaardiger en vrijer Amsterdam.

En dat gaan we dus doen met een ijzersterk team. Wil je weten wie dat allemaal zijn? Kijk dan hier: team voor verandering

Het programma is door de ledenvergadering op punten nog aangescherpt. Die worden nu nog verwerkt. Maar het concept staat hier: programma

Met deze mensen en dit programma gaan we nu de campagne in om ons beste resultaat ooit te halen en daarmee de kiezer een echte keuze voor verandering te bieden. Op naar 21 maart 2018!

Idealen én resultaten voor Amsterdam

Amsterdam is voor mij een gezonde en groene stad. Een ontspannen stad, waar altijd wat te doen en te zien is. Een vrije stad, waar je jezelf kunt zijn of waar je je kunt ontwikkelen tot wie je wil zijn. En een diverse stad waar verschillende mensen door elkaar, en vlakbij elkaar, wonen, werken, leren en spelen. Die duurzame stad, dat Amsterdam, daar werk ik graag aan.

Ik ben geboren Amsterdammer: eerst randje Jordaan, later opgroeiend in prachtig groen Noord. Nu woon ik met mijn gezin in de roerige Nieuwmarktbuurt. In zekere zin ben ik ook geboren GroenLinkser: afkomstig uit een links politiek nest, actief in de jongeren- en anti-racisme beweging en lid van GroenLinks zo ongeveer sinds de oprichting.

Als deelraadslid, fractievoorzitter en politiek assistent in Stadsdeel Centrum kende ik het Amsterdamse politieke en bestuurlijke bedrijf al. En als gemeenteraadslid heb ik dat goed kunnen gebruiken: ik ken het krachtenveld op de Stopera, heb het netwerk in de stad en de politieke behendigheid om ondanks de oppositierol maximale resultaten voor GroenLinks en Amsterdam te behalen. Een voorbeeld is het vernieuwde autoluwe Muntplein. Door met goede argumenten voorop te lopen, kun je het discours kantelen en het initiatief naar je toe trekken.

En we kunnen nog veel meer bereiken: fundamenten zijn de afgelopen periode (en worden nog elke dag) gelegd door al die bestuurders en raads- en bestuurscommissieleden van GroenLinks in de hele stad. Op die fundamenten bouwen we. Voor een groen en eerlijk Amsterdam.

Na me de afgelopen jaren vol overtuiging te hebben ingezet voor deze idealen, wil ik graag ook een volgende periode in de gemeenteraad bijdragen aan onze opdracht. We zijn een radicaal én reëel alternatief voor de status quo en een stem op GroenLinks maakt dus ook echt verschil. Dat is onze belofte.

Met mij in de fractie krijgt GroenLinks een alleskunner in de raad, die idealen om weet te zetten in resultaat. En ik heb er veel zin in dat samen met een hele grote fractie te doen. Meer weten? Bereik me via Twitter.

Ook in 2018 kandidaat

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen! En ik ben weer kandidaat om onze idealen te vertegenwoordigen in de Amsterdamse gemeenteraad. De kandidatencommissie heeft mij op de conceptlijst voorgedragen op plek 7, en daar ben ik erg blij mee, en trots op.

De commissie zegt in haar voordracht over mij het volgende:

“Zeeger is een ervaren raadslid met veel gezag op het gebied van verkeer en vervoer.
Hij investeert ruimhartig in samenwerking met bewoners, organisaties en het college. Daarnaast heeft hij een goed profiel in de raad opgebouwd door zijn centrale rol in de enquêtecommissie ‘Financiële functie Amsterdam’.
Zeeger is een gedegen raadslid met een grote dossierkennis, die hij praktisch weet te vertalen. De commissie ziet in Zeeger
een rots in de branding die rust kan brengen en bewaren in zowel een kleine als in een grotere fractie.”

Meer over de conceptlijst is hier te vinden: Link

Meer lezen over wat ik de afgelopen jaren zoal gedaan heb in de gemeenteraad? Klik hier: Link